Blogi

Kas selleks, et hoida töötajaid tuleb panustada töökeskkonda?

Majanduse elavnemine on juba mitmed aastad järjest pannud tööandjad olukorda, kus järjest enam tuleb tegeleda uute töötajate värbamisega. Kuid, kas mitte mõistlikum oleks panustada olemasolevate töötajate hoidmisesse?
Ilmselt ei ole saladus, et töötajate hoidmisesse tuleb järjest rohkem panustada. Ja üks väga oluline motivaator töötaja jaoks on kindlasti töökeskkond: ettevõtte üldine õhkkond, suhted kolleegidega ja ka otsesed töövahendid ning ka isikukaitsevahendid. Järjest enam tööandjaid on aru saanud, et see on üks edusaladus töötajate hoidmisel. Töökeskkonda panustamine tasub ennast alati ära ja seda väga pikaajaliselt. Täna ei taha enam keegi töötada tingimustes, mis olid omased rohkem kui kümme aastat tagasi. Oleme suuna võtnud muu Euroopa poole ja see on vägagi tervitatav.
Loe lisaks

Kellele on mõeldud riskianalüüs?

Hästi koostatud riskianalüüs on sisendiks väga paljudele. See on rohkem, kui ainult seaduse täitmine.


Esmalt kindlasti töötajatele suunatud, et töötaja teaks ja arvestaks võimalike riskide ja ohtudega töökohas.

Kliendid/koostööpartnerid? Ja ka neile, sest kui teie ettevõtet külastavad või teevad tööd mitte ainult teie töötajad, siis peaksid ka nemad arvestama võimalike ohtudega ning oleksid informeeritud, mida võib ja mida mitte. Reeglina on see väga laialt levinud rahvusvahelistel kontsernidel, kes iga lepingu juurde lisavad ka töökeskkonnas olevad ohud ja enda nõuded nende täitmisel.

Töötervishoiuarst, kes vaatab üle töötajaid ning arvestab tervisekontrolli käigus töötaja töökeskkonna ja töömeetodite ning võimalike ohtudega, mis antud tööd tehes võivad kaasneda kuni kutsehaiguse tekkimiseni välja.

Tööandja, ettevõtte juhtkond. Inimesed, kes kõige kiiremini saavad mõjutada töökeskkonna muutusi. Juhtkonna suhtumine näitab ettevõtte suunda.

Tööinspektsioon soovib igal külastusel näha, kas seadus on täidetud. See on tema roll ja seda kontrollitakse rangelt.

Kindlustusfirmad. See ei ole veel Eestis väga levinud kuid me liigume ka siin muu arenenud riikide suunas ja töötajate kindlustamisel hakatakse kasutama rohkem ja rohkem ka töökeskkonnariskianalüüse. Kui juhtub tööõnnetus, siis kindlasti on kindlustusfirma huvitatud, mida tööandja on kõik teinud, et seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.

Loe lisaks

Uudised on väärt jagamist

Tere

Oleme avatud !

Just nii, oleme otsustanud liikuda teenuste pakkumisega edasi ning olla valmis pakkuma parimat teenust kõikidele soovijatele. Täna pakume:

1. Töökeskkonna riskianalüüside koostamist

2. Töökeskkonna sisekontrolli teenust

3. Tööohutusalaseid koolitusi

4. Töökeskkonnaspetsialisti teenust

5. Töökeskkonna mõõdistusi.

Kallid kliendid võtke meiega julgelt ühendust!

Teeme koos töökeskkon

Loe lisaks